ชอบอวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวเองแก่คนอื่น

ประมาณว่าเป็นพวกชอบโชว์ของลับของตัวเองให้คนอื่นได้ ดูอาจจะแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ มันคือการแสดงออกถึงอารมณ์แรด อารมณ์ร่าน
ที่มีอยู่ในตัวของผู้หญิงทุกคน การกระทำหรือเพ้อฝันแบบนี้ทำให้สิ่งที่มันเก็บกดถูกปลดปล่อยออกมา เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตัวเอง หรืออาจจะทำเพื่อความสนุกสนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *